Rydding

6 timer brukte vi på å rydde hele nedfarten.