Survivors

Tyttebær som har overlevd vinteren, not.