Variert sti

En blanding av flyt og teknisk oppover.