Virakfjellet


Kart: 1331 I Skjomen • GPS-koordinater