På snaufjellet

Herfra og opp til toppen er det granittfjell.