Et stykke

mellom bergene er det ennå fin jordsti.