Til fjells

Et stykke oppe i lia. Nå bærer det for alvor oppver.