Skarbergflåget

Skarbergflåget er fjellet til venstre for husene midt i bildet. Nedkjøringen er på andre siden. Bildet er tatt fra grillplassen i fjæra.