Klister

Sture Pettersen sitter som limt på tørt granittfjell.