Lycra

Han her duden må ha havna på feil sykkelfestival?!