Slickrock

Tor-Eirik, Knut og Sture leker seg nedover granittblokkene.
(Foto: Remi Leliévre)