Mot toppen

Tor-Eirik Nystad og Knut Lønnqvist oppover mot toppen.
(Foto: Remi Leliévre)