Reinnesfjellet


Kart: 1331 I Skjomen og 1331II Frostisen