– Jeg er sliten

Remi er grisesliten etter å ha sykla helt fra Abisko. Hele turen er 6,5 mil lang. Ennå et stykke igjen. Her kaffepause fra uteserveringa på Riksgränsen.