Jordsti

Litt leking ned en jordvoll ikke langt fra Katterjåkk.