Björkliden

En svingom innom stasjonen på Björkliden. Rallarveien fortsetter på nersiden av det røde bygget til høyre.