HMSK

Steinar Rask. Medlem i Harstad Mafiaen Stisykkel Klubb.