Tilbake på Rallarveien

Rett nedenfor Tornehamn Rallarkyrkegård kommer
vi inn på rallarveien som vi følger tilbake til Paktajàvri.