Rallarkyrkegård

Her ligger mange av de som bygde malmbanen mellom Kiruna og Narvik begravd.