Til Tornehamn

Først sykla vi forbi en gammel nedlagt jernbanestasjon.