Til Tornehamn

Vi har tatt til høyre for Kratersjön og er på tur ned til Tornehamn Rallarkyrkegård.