Trelavvo

Rett utenfor barvinduet ligger denne trelavvoen.