Isbre

Like utenfor fjellstua ligger det masse sne hele året.