Elvekryssing

Her gjelder det å ha god fart og fullt pedaldrag for å komme seg over steinene.