Hardkjøret

Etter hvilebua starter hardkjøret. Det blir brattere og lengre bakker.