Låktajåkka

Pølsa i godt driv oppover med elva i bakgrunnen.