Låktajåkka

Ivar i godt driv oppover med elva i bakgrunnen.