Camp Låkta

Tre telt uten folk i. Det viste seg at de hadde gått opp til fjellstua lenge før vi sykla forbi.