Flere stivalg

– Æ ska tebake mot Kopparåsen. Kan også sykle mot Björkstugan og så E10 tilbkae til bilen.