Myrull i sensommerbris

Myrulla trives godt i dette landskapet.