Spredte bosettinger

Gammel bosetting fra begynnelsen av 1900-tallet.