Vannfylt gruvesjakt

Flere plasser finnes disse fellene som heldigvis er inngjerdet.