Gamle redskaper fra gruvedriften

Rester av gammelt arbeidsmateriell fra begynnelsen av 1900-tallet. Sjekk den gamle spaden!