Plankekjøring

Sånn skal det gjøres. Motorvei over myrområdene. dette kan svenskene.