Idyllisk

– Rett etter start kommer denne trebrua over elva med infoskilt om området.