Kuokkel – Vadvetjåkka nasjonalpark


Kart: BD6 evt 1431 I Bjørnfjell • GPS-koordinater