Trollsjön

Helt oppe i dalen ligger Trollsjön. 34 meter dyp å på en fin dag kan man se helt ned til bunnen.