Fine stier

FIn flyt på hardpakka jordstier tilbake til Låktatjåkka.