Vassijaure

Akkurat kommet inn til Vassijaure å ser at det er mørkt å regn inne i Steindalen. Etter 10 minutter er skyene borte å sola skinner.