Kärkevagge (Steindalen)

Tilbake til Låktatjåkka. Vassijaure og E10 til venstre.