Kärkevagge (Steindalen)

Sola holder på å gå ned. Trollsjön innerst i dalen.