Trollsjön

Her blir det aldri badetemperatur i vannet. Smeltevann fra fjellene rundt fosser ned hele sommeren.