Vassijaure jernbanestasjon i solnedgang

Tatt på hjemturen etter sykling i Kärkevagge.