Elveutløp

Utløpet av elva hvor den kommer ut i vannet Inngajávri.