Elva som renner ut i Inngajávri

Elva sett vestover.