Høst på fjellet

Høstfargene har gjort sitt inntog på fjellet.