Fra istida

Mange steinformasjoner fra istida ligger strødd rundt omkring.