Holmvannet

På høyre siden av Holmvannet ligger Holmvassbuene, to hytter tilhørende NOT.