Pause på svaet

En liten hvil før det bærer innover.