Finfin sti, eller...

Over bjørkeskogen åpenbarer det seg flott sti.